AW 2015
“Dreaming of Summer”

migh-T AW 2015
migh-T AW 2015
migh-T AW 2015
migh-T AW 2015
migh-T AW 2015
migh-T AW 2015
migh-T AW 2015
migh-T AW 2015
migh-T AW 2015
migh-T AW 2015
migh-T AW 2015
migh-T AW 2015
migh-T AW 2015
migh-T AW 2015
migh-T AW 2015

Photography: Makoto Takahashi
Hair: Kumiko Nishihara
Make-up: Kentaro Katsu
Styling: Kumiko Watari
Hair Pieces: Ji Jahng
Model: Vladislava (Zem)
Model: Filip Lindstedt